Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên T

10 tháng 12 2022 12:08

câu hỏi

my mom always............delicious meals.(make)

my mom always............delicious meals.(make)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

13 tháng 12 2022 02:35

Được xác nhận

Chào em, Đáp án: makes Bài giải chi tiết: Vì đề bài có chữ "always" nên ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Chủ ngữ hiện tại đang ở ngôi thứ 3 số ít cho nên động từ ta sẽ thêm s/es Đáp án cuối cùng: makes Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi nào nên dùng thì hiện tại đơn và khi nào nên dùng thì hiện tại hoàn

7

Được xác nhận