Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiepnguyen N

08 tháng 2 2020 09:15

câu hỏi

My father ( not drink ) ... beer very often.


0

5


Miu K

08 tháng 2 2020 12:29

My father doen't drink beer very often

Nguyễn K

11 tháng 2 2020 08:41

my father doesn't drink beer very often

Phương A

12 tháng 2 2020 03:30

my father doesn't drink beer very often

Minae M

13 tháng 2 2020 13:37

doesnt' drink

Nkhánh N

14 tháng 2 2020 08:42

My father doesn't drink beer very often😎😎.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello

8

Lihat jawaban (6)