Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

14 tháng 3 2020 14:27

câu hỏi

my father never takes us to the zoo chuyển câu chủ động sang câu bị động


0

1


Như N

15 tháng 3 2020 00:41

The zoo is never taken by my father

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi muốn trả lời và biết thêm nhiều từ vựng mới

19

Lihat jawaban (1)