Square root
VBT
Calculator
magnet

Kimetsu N

08 tháng 12 2022 12:13

câu hỏi

My daughter enjoys (eat).....the seafood (give the correct form of the word)

My daughter enjoys (eat).....the seafood (give the correct form of the word)


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 14:53

Được xác nhận

Chào em, Bài này yêu cầu mình chia thì của động từ cho sẵn Đáp án: eating Bài giải chi tiết: Động từ đứng sau enjoy sẽ là gerund (hay còn gọi là V-ing) cho nên sẽ là eating. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)