Square root
VBT
Calculator
magnet

Na N

10 tháng 8 2022 01:57

câu hỏi

my daughter ỉa learning to phay a/an/the/x violin at hết school


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:42

Được xác nhận

Xin chào em Vy T, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: My daughter is learning to play the violin at School Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Sam S

10 tháng 8 2022 05:59

my daughter is learning to play the violin at School

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận