Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

06 tháng 11 2022 10:44

câu hỏi

My boss like to criticize mẹ in public. I hate this ( Using passive gerund ) ---> I can't .........................................

My boss like to criticize mẹ in public. I hate this ( Using passive gerund )

---> I can't .........................................


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

12 tháng 11 2022 11:45

Được xác nhận

I can't stand being criticized in public by my boss.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)