Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

12 tháng 11 2019 15:37

câu hỏi

mx+(m-5)y+m+5=0 2mx-my=-3m+7


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 04:24

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn L Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Huỳnh T

16 tháng 11 2019 07:24

áp dụng phương pháp thế

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giả sử hàng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị Vận tốc trung bình của Tiến (tính theo km/h), nếu trong x phút Tiến chạy được quãng đường là 4500 m

2

Được xác nhận