Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

15 tháng 10 2022 14:48

câu hỏi

Much of the neighbourhood was demolished when living ... had deteriorated. situations conditions circumstances states

Much of the neighbourhood was demolished when living ... had deteriorated.

situations 

conditions

circumstances

states


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 14:50

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn conditions (tình trạng, hoàn cảnh, điều kiện)</p><p>Dịch: Nhiều cùng lân cận đã bị phá hủy khi điều kiện sinh hoạt xuống cấp.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

Chọn conditions (tình trạng, hoàn cảnh, điều kiện)

Dịch: Nhiều cùng lân cận đã bị phá hủy khi điều kiện sinh hoạt xuống cấp.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em với mai em có bài kiểu tra nhưng không biết làm thì quá khứ đơn ạ

1

Được xác nhận