Square root
VBT
Calculator
magnet

Huong H

20 tháng 10 2022 13:20

câu hỏi

Mua 5m vải hết 80000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Mua 5m vải hết 80000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?


8

2


Kh K

20 tháng 10 2022 14:23

<p>1 m vải người đó mua được số tiền là&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 80000 chia 5 = 16000 ( đồng)</p><p>7 m vải người đó mua được số tiền là&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;16000 nhân 7 = 112000 ( đồng )</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số : 112000 đồng&nbsp;</p>

1 m vải người đó mua được số tiền là 

      80000 chia 5 = 16000 ( đồng)

7 m vải người đó mua được số tiền là 

       16000 nhân 7 = 112000 ( đồng )

                    Đáp số : 112000 đồng 

Nguyễn T

23 tháng 10 2022 09:33

Là 112 000 đồng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123444=23333334÷[158];134

1

Lihat jawaban (1)