Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng C

26 tháng 10 2019 09:02

câu hỏi

mua 5m vải hết 80 000 đồng .hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền ?


0

2


Dung N

26 tháng 10 2019 13:46

số tiền mua một met vai là 80 000 : 5 = 16 000 (m) số tiền mua 7 met vai loai do là 16 000 x 7= 112 000( dong) dap so 112 000 dong 16 000 x 7 = 112 000 ( m) dap so

Dung N

26 tháng 10 2019 13:48

đồng nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

125+53

17

Lihat jawaban (4)