Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương T

01 tháng 12 2022 13:41

câu hỏi

Mua 5kg thóc hết 1.000.000. Hỏi mua 1 tạ hết bao nhiêu tiền

Mua 5kg thóc hết 1.000.000. Hỏi mua 1 tạ hết bao nhiêu tiền


39

3

Được xác nhận

Phạm T

01 tháng 12 2022 14:24

Được xác nhận

<p>Đổi: 1 tạ= 100 kg</p><p>Mua 1 kg thóc hết số tiền là:</p><p>1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng)</p><p>Vậy &nbsp;mua một tạ thóc hết số tiền là:</p><p>&nbsp;</p><p>500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng)</p><p>Đáp số: 50.000.000 đồng&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>

Đổi: 1 tạ= 100 kg

Mua 1 kg thóc hết số tiền là:

1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng)

Vậy  mua một tạ thóc hết số tiền là:

 

500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng)

Đáp số: 50.000.000 đồng 

 

      

Như Q

01 tháng 12 2022 15:13

Được xác nhận

Đổi: 1 tạ= 100 kg Mua 1 kg thóc hết số tiền là: 1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng) Vậy mua một tạ thóc hết số tiền là: 500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng) Đáp số: 50.000.000 đồng

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 12 2022 11:18

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Vương T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;50.000.000 (đồng)<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài đơn vị đo lường</p><p>Bài giải chi tiết:<br>Đổi: 1 tạ= 100 kg</p><p>Số tiền mua 1 kg thóc là:</p><p>1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng)</p><p>Số tiền mua một tạ thóc là:</p><p>500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng)</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là 50.000.000 (đồng)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Vương T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:  50.000.000 (đồng)

Đây là một bài tập thuộc bài đơn vị đo lường

Bài giải chi tiết:
Đổi: 1 tạ= 100 kg

Số tiền mua 1 kg thóc là:

1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng)

Số tiền mua một tạ thóc là:

500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng)


Kết luận: đáp án chính xác là 50.000.000 (đồng)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Ngọc N

04 tháng 12 2022 13:18

Được xác nhận

<p>Số tiền mua 1 kg thóc là: 1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng) Số tiền mua một tạ thóc là: 500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng) Kết luận: đáp án chính xác là 50.000.000 (đồng)</p>

Số tiền mua 1 kg thóc là: 1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng) Số tiền mua một tạ thóc là: 500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng) Kết luận: đáp án chính xác là 50.000.000 (đồng)

alt

Việt T

13 tháng 4 2023 09:12

Đổi: 1 tạ= 100 kg Số tiền mua 1 kg thóc là: 1.000.000 : 5 = 500.000 ( đồng) Số tiền mua một tạ thóc là: 500.000 . 100 = 50.000.000 (đồng)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận