Square root
VBT
Calculator
magnet

Sarah M

25 tháng 10 2022 14:01

câu hỏi

Mua 5 bút bi hết 12500 đồng. có 20000 đồng mua được mấy chiếc búi bi cùng loại

Mua 5 bút bi hết 12500 đồng. có 20000 đồng mua được mấy chiếc búi bi cùng loại 


15

2


Đỗ T

25 tháng 10 2022 15:15

<p>1 cái bút bi có số tiền là: 12500 : 5 = 2500 (đồng)</p><p>20000 đồng mua được số bút bi cùng loại là: 20000: 2500 = 8 (chiếc)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 8 chiếc</p>

1 cái bút bi có số tiền là: 12500 : 5 = 2500 (đồng)

20000 đồng mua được số bút bi cùng loại là: 20000: 2500 = 8 (chiếc)

                                                                  Đáp số: 8 chiếc

Gia N

27 tháng 10 2022 22:28

nice sssssssss

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh : 2 mũ 24 và 3 mũ 16

12

Lihat jawaban (2)