Square root
VBT
Calculator
magnet

Sarah M

25 tháng 10 2022 13:23

câu hỏi

Mua 5 bút bi hết 12500 đồng. có 20000 đồng mua được mấy chiếc búi bi cùng loại

Mua 5 bút bi hết 12500 đồng. có 20000 đồng mua được mấy chiếc búi bi cùng loại 


8

2


Thiên Â

25 tháng 10 2022 13:34

<p>1 bút bi hết số tiền là:<br>12500:5=250012500:5=2500&nbsp;(đồng)<br>20000 đồng mua được số bút bi là:<br>20000:2500=820000:2500=8&nbsp;(chiếc)</p>

1 bút bi hết số tiền là:
12500:5=250012500:5=2500 (đồng)
20000 đồng mua được số bút bi là:
20000:2500=820000:2500=8 (chiếc)

Tường V

29 tháng 10 2022 11:43

bà đẹp quá dễ ra tám chiếc

Đỗ T

25 tháng 10 2022 15:14

<p>1 cái bút bi có số tiền là: 12500 : 5 = 2500 (đồng)</p><p>20000 đồng mua được số bút bi cùng loại là: 20000: 2500 = 8 (chiếc)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Đáp số: 8 chiếc</p>

1 cái bút bi có số tiền là: 12500 : 5 = 2500 (đồng)

20000 đồng mua được số bút bi cùng loại là: 20000: 2500 = 8 (chiếc)

                                                                  Đáp số: 8 chiếc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)