Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà Q

24 tháng 11 2022 13:09

câu hỏi

mua 3m vải hết 60 000 đồng . Hỏi mua 7,5 m vải hết bao nhiêu tiền

alt

17

4

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 11:36

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc môn Toán Bài giải chi tiết: Ta có: Một mét vải có giá: 60000/3=20000 đồng 7,5 mét vải có giá: 20000x7,5 = 150 000 đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Dương T

30 tháng 11 2022 14:42

mua 7,5m hết dố tiền là: 60000x(7,5:3)=150000(đồng) Đ/S: 150000 đồng

BƠ B

28 tháng 11 2022 13:06

<p>Mua 1 m vải phải trả là:</p><p>&nbsp; &nbsp;60.000: 3 = 20.000 (đồng)</p><p>Mua 7,5 m vải phải trả là:</p><p>&nbsp; &nbsp;20.000×7,5 = 150.000 (đồng)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số:150.000 đồng</p>

Mua 1 m vải phải trả là:

   60.000: 3 = 20.000 (đồng)

Mua 7,5 m vải phải trả là:

   20.000×7,5 = 150.000 (đồng)

       Đáp số:150.000 đồng

Nguyễn M

04 tháng 12 2022 15:16

<p>Số tiền mua 1 m vải là :</p><p>60.000 : 3 = 20.000(đồng)</p><p>Số tiền mua 7,5 m vải là :</p><p>20.000 × 7,5 = 150.000(đồng)</p><p>Đáp số : 150.000 đồng</p><p>&nbsp;</p>

Số tiền mua 1 m vải là :

60.000 : 3 = 20.000(đồng)

Số tiền mua 7,5 m vải là :

20.000 × 7,5 = 150.000(đồng)

Đáp số : 150.000 đồng

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một thửa ruộng có chu vi là 140m.Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m và biết mỗi mét-vuông thu hoạch được 2 ki-lô-gam lúa.Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

7

Lihat jawaban (1)