Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà Q

24 tháng 11 2022 13:09

câu hỏi

mua 3m vải hết 60 000 đồng . Hỏi mua 7,5 m vải hết bao nhiêu tiền

alt

14

3


Dương T

Đã được trả lời 4 ngày trước

mua 7,5m hết dố tiền là: 60000x(7,5:3)=150000(đồng) Đ/S: 150000 đồng

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 11:36

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc môn Toán Bài giải chi tiết: Ta có: Một mét vải có giá: 60000/3=20000 đồng 7,5 mét vải có giá: 20000x7,5 = 150 000 đồng Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

BƠ B

Đã được trả lời 6 ngày trước

<p>Mua 1 m vải phải trả là:</p><p>&nbsp; &nbsp;60.000: 3 = 20.000 (đồng)</p><p>Mua 7,5 m vải phải trả là:</p><p>&nbsp; &nbsp;20.000×7,5 = 150.000 (đồng)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số:150.000 đồng</p>

Mua 1 m vải phải trả là:

   60.000: 3 = 20.000 (đồng)

Mua 7,5 m vải phải trả là:

   20.000×7,5 = 150.000 (đồng)

       Đáp số:150.000 đồng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hiện nay tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bác. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi bác hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bác cháu là 121 tuổi.Tính tuổi mỗi người hiện nay

4