Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà Q

24 tháng 11 2022 13:06

câu hỏi

mua 3m vải hết 60 000 đồng. Hỏi mua 7,5m vải hết bao nhiêu tiền


3

2


Sabo S

25 tháng 11 2022 07:24

<p>hết 125000</p>

hết 125000

Nguyễn T

26 tháng 11 2022 10:54

<p>125000</p><p>Ok</p>

125000

Ok

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)