Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu N

11 tháng 2 2023 04:27

câu hỏi

Muốn tính diện tích hình tròn là gì vậy

Muốn tính diện tích hình tròn là gì vậy 

 


23

5

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

15 tháng 2 2023 10:18

Được xác nhận

<p>Chào em Châu N,</p><p>Đây là câu hỏi lý thuyết đường tròn.</p><p>&nbsp;</p><p>Công thức tính diện tích hình tròn là:&nbsp;</p><p>Diện tích hình tròn = 3,14 x r x r (với r là bán kính hình tròn)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Châu N,

Đây là câu hỏi lý thuyết đường tròn.

 

Công thức tính diện tích hình tròn là: 

Diện tích hình tròn = 3,14 x r x r (với r là bán kính hình tròn)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Nguyễn Đ

11 tháng 2 2023 08:29

<p>diện tích hình tròn = đường kính nhân 3,14</p><p>&nbsp;</p>

diện tích hình tròn = đường kính nhân 3,14

 

Lê N

16 tháng 2 2023 11:57

Đường kính x 3,14 hoặc bán kính x 2 x 3,14

Hana

11 tháng 2 2023 15:51

<p>Đường kính × 3.14 hoặc bán &nbsp;kính × 2 × 3,14.</p>

Đường kính × 3.14 hoặc bán  kính × 2 × 3,14.

Lê H

16 tháng 2 2023 06:39

Ỵtvgtvgjvyvgvyjgyvgjgjyggvjyyvkgyyvygvgjyggjvgyjvgygvyjgvggyjyvgjvyjggvggyjvgyjggvguukbggukgbg

Lê H

16 tháng 2 2023 06:39

He he

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)