Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

14 tháng 4 2021 12:46

câu hỏi

Muốn tả cảnh cần phải làm gì


12

2


Jack J

15 tháng 4 2021 12:45

Lập dàn ý

Nguyễn T

25 tháng 4 2021 10:49

xác định đối tượng miêu tả quan sát, lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu trình bày những gì quan sát đc theo một trình tự

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà em hiện nay đang học .hãy tưởng tượng những đổi hay có thể xẩy ra

7

Lihat jawaban (1)