Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

07 tháng 4 2020 14:26

câu hỏi

muốn giảm điện trở của dây dẫn có những cách nào?


0

1


T T

08 tháng 4 2020 02:38

tăng HĐT

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết công thức tính điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện?

8

Lihat jawaban (1)