Square root
VBT
Calculator
magnet

Cam L

30 tháng 11 2019 14:26

câu hỏi

muốn chi một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm sao


0

1


Huynh T

01 tháng 12 2019 02:48

đếm xem trong phần thập phân của số chia có bao nhiêu chữ số rồi thêm 0 vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số rồi đồng thời bỏ dấu phẩy ở số chia rồi ta tiếp tục chia như đối với số tự nhiên.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Số dân ở xã hiện nay có 4000 người a/ Với mức tăng dần hằng năm cứ 1000 người thì tăng thêm bao nhiêu người b/ Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

23

Lihat jawaban (6)