Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

09 tháng 11 2022 04:24

câu hỏi

Muốn có 100ml nước ở nhiệt độ 30°C thì phải đổ bao nhiêu lít nước sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15°C ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/K

Muốn có 100ml nước ở nhiệt độ 30°C thì phải đổ bao nhiêu lít nước sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15°C ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/K


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

10 tháng 11 2022 12:37

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Nhiệt Năng Bài giải chi tiết: Ta có: Q thu = Q tỏa m1c.(100-30)=(0,1-m1).c.(30-15) m1 = 0,0176kg m2= 0,0824kg Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tô Hoài tên thật là gì?

16

Lihat jawaban (2)