Square root
VBT
Calculator
magnet

Tranghuyenquach T

22 tháng 10 2020 13:07

câu hỏi

muối tác dụng với dung dịch gì để tạo ra chất khí


9

1


P. Liên

24 tháng 10 2020 04:16

Muối cacbonat hoặc sunfit hoặc sunfua tác dụng với ait HCl, H2SO4 loãng đều tạo ra khí nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận