Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

26 tháng 9 2022 12:18

câu hỏi

Muối nào được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, cầm màu trong ngành nhuộm vải, làm trong nước ? A. AlCl 3 B. Al 2 (SO 4 ) 3 C. Al(NO 3 ) 3 D. Al(CH 3 COO) 3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 14:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Chọn B</p><h1>Muối Al 2 (SO 4 ) 3 được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, cầm màu trong ngành nhuộm vải, làm trong nước</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,

Đây là bài tập thuộc Chương Sắt và một số kim loại

Bài giải chi tiết:

Chọn B

Muối Al 2 (SO 4 ) 3 được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, cầm màu trong ngành nhuộm vải, làm trong nước

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 43. Sắt 26Fe là nguyên tố A. s. B. p. C. d. D. f.

1

Được xác nhận