Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

03 tháng 2 2020 12:32

câu hỏi

mot phep tru co hieu la 456.neu tang so bi tru len 124 don vi va giu nguyen so tru thi hieu moi bang bao nhieu


0

1


Trần Đ

03 tháng 2 2020 12:37

580

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

500×500 bằng mấy?

51

Lihat jawaban (18)