Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa H

19 tháng 12 2019 13:15

câu hỏi

mot gen co 3000 Nu thi chieu dai gen la


0

1


Quang N

20 tháng 12 2019 11:48

l=N/2*3,4=3000/2*3,4=5100A°

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sinh trong chuỗi thức ăn sau : cây cỏ - bọ rùa - ếch vi sinh vật thì cây cỏ là?

0

Lihat jawaban (1)