Square root
VBT
Calculator
magnet

Chau T

02 tháng 12 2019 07:18

câu hỏi

Mot doi y te gom 80 bac si va 104 y ta du dinh chia thanh cac nhom sao cho so bac si va so y ta o moi nhom deu nhau a) Hoi co the chia duoc nhieu nhat ba bao nhieu nhom b) Mỗi nhóm có bao nhiêu bác sĩ và bao nhiêu y tá


0

1


Nguyễn P

02 tháng 12 2019 13:16

gọi : số nhóm có thể chia đc Là :a(nhóm) với a thui....................

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong các số sau đây số nào là số nguyên tố số nào là hợp số : 1;2;3;4;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30

9

Lihat jawaban (2)