Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

29 tháng 3 2020 07:48

câu hỏi

more ....than hãy giúp tôi về bài so sánh này


0

1


Nguyễn K

01 tháng 4 2020 13:57

1, more dùng cho tính từ dài( những tt có âm tiết là tt dài ) vd: she is more beautiful thân mẹ your books are more interesting thân mine

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

what has arms but can not hug

0

Lihat jawaban (1)