Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai M

02 tháng 10 2022 10:13

câu hỏi

mong thầy cô giúp em với ạ

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 12:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đáp án: B<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 12</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>vì đi qua 2 điểm nên 2 điểm nó cũng là nghiệm của hàm số nên em thay các điểm đó vào hàm số xem có thỏa hay không<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đáp án: B
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 12

Bài giải chi tiết:

vì đi qua 2 điểm nên 2 điểm nó cũng là nghiệm của hàm số nên em thay các điểm đó vào hàm số xem có thỏa hay không
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

Mai M

02 tháng 10 2022 14:28

thầy cô có thể chỉ em cách làm được không ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với : A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. dung dịch KMnO 4 .

0

Được xác nhận