Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Đ

27 tháng 10 2022 11:32

câu hỏi

mong thầy cô giúp em câu 48

alt

14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 11:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần Đ<strong>,</strong></p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>Is Sarah meeting her mother on Friday morning?</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần Đ,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- Is Sarah meeting her mother on Friday morning?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Đỗ T

27 tháng 10 2022 14:52

Được xác nhận

<p>Is Sarah meeting her mother on Friday morning?</p>

Is Sarah meeting her mother on Friday morning?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời giúp em với ạ

6

Được xác nhận