Square root
VBT
Calculator
magnet

Lenguyenminhthu L

25 tháng 5 2023 08:38

câu hỏi

Mong mn giúp em bài này ạ

Mong mn giúp em bài này ạ

alt

14

1


Diệp V

26 tháng 5 2023 10:03

<p>Học xong r thì vận dụng kiến thức đi e bài này e chỉ cần áp dụng 2 công thức&nbsp;</p><p>( 1 ) Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số cộng số mũ lại với nhau</p><p>( 2 ) Chia 2 lũy thừa cùng cơ số &nbsp;ta giữ nguyên cơ số r trừ số mũ cho nhau</p><p>Ad lấy ví dụ câu đầu nhé&nbsp;</p><p>[ ( 2/5 )<sup>6</sup> . ( 2/5)<sup>5</sup> ) : ( 2/5 )<sup>9</sup> &nbsp; = ( 2/5 )<sup>6+5</sup> : ( 2/5)<sup>9</sup> = ( 2/5 )<sup>11</sup> : ( 2/5 )<sup>9</sup> = ( 2/5 )<sup>11-9</sup> = ( 2/5 )<sup>2</sup></p>

Học xong r thì vận dụng kiến thức đi e bài này e chỉ cần áp dụng 2 công thức 

( 1 ) Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số ta giữ nguyên cơ số cộng số mũ lại với nhau

( 2 ) Chia 2 lũy thừa cùng cơ số  ta giữ nguyên cơ số r trừ số mũ cho nhau

Ad lấy ví dụ câu đầu nhé 

[ ( 2/5 )6 . ( 2/5)5 ) : ( 2/5 )9   = ( 2/5 )6+5 : ( 2/5)9 = ( 2/5 )11 : ( 2/5 )9 = ( 2/5 )11-9 = ( 2/5 )2

Lenguyenminhthu L

03 tháng 6 2023 12:29

Muốn hiểu ghê nhưng hiểu ko nổi:3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 6: Thựchiện phép tính: A=2^(4).5−[131−(13−4)^(2)]

0

Được xác nhận