Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân L

29 tháng 10 2022 14:58

câu hỏi

Mong mọi người giúp em ạ!

Mong mọi người giúp em ạ!

alt

23

2

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 08:17

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 9 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Đỗ M

30 tháng 10 2022 10:56

<p>C=2 +2<sup>2 </sup>+2<sup>3</sup>+...+2<sup>60</sup> chia hết cho 7.</p><p>C = ( 2 + 2<sup>2</sup> + 2<sup>3</sup>)+....(2<sup>58</sup>+2<sup>59</sup>+2<sup>60</sup>)</p><p>C = 2 . (1 +2 +4)+...+ 2<sup>58</sup> .(1+ 2 +4)</p><p>C = 2.7 +.....+2<sup>58</sup>.7 =&gt; C⋮7</p>

C=2 +22 +23+...+260 chia hết cho 7.

C = ( 2 + 22 + 23)+....(258+259+260)

C = 2 . (1 +2 +4)+...+ 258 .(1+ 2 +4)

C = 2.7 +.....+258.7 => C⋮7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phải sử dụng công thức và tính như thế nào ạ

1