Square root
VBT
Calculator
magnet

My D

28 tháng 12 2022 01:54

câu hỏi

Mong được giải nhanh ạ

Mong được giải nhanh ạ

alt

47

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

28 tháng 12 2022 08:36

Được xác nhận

Chào em My D, Đáp án: x= -7/9 Bài giải chi tiết: (-3/7)x = 2/3-1/3 <=> (-3/7)x = 1/3 <=> x = (1/3) / (-3/7) <=> x = -7/9 Đáp án cuối cùng: x= -7/9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

Huy T

28 tháng 12 2022 02:34

<p>-3/7x=1/3</p><p>--&gt; x = &nbsp;-7/9</p>

-3/7x=1/3

--> x =  -7/9

Bùi V

29 tháng 12 2022 22:23

ususysyssuusu

Hoa H

28 tháng 12 2022 13:42

<p>Bài đây nhé!!</p><p>&nbsp;</p>

Bài đây nhé!!

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6