Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

14 tháng 10 2022 11:48

câu hỏi

mong các bạn giải giúp

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 11:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn L,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>√[(1+√3)<sup>2</sup>+(√3-1)<sup>2</sup>]</p><p>=|1+√3|+|√3-1|</p><p>=1+√3+√3-1 (vì √3&gt;1)</p><p>=2√3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn L,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

√[(1+√3)2+(√3-1)2]

=|1+√3|+|√3-1|

=1+√3+√3-1 (vì √3>1)

=2√3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)