Square root
VBT
Calculator
magnet

Baby M

03 tháng 12 2019 11:58

câu hỏi

Mol là cái gì? Vì sao lại phải tính Mol? Sao lại có 3 công thức tính Mol?


0

1


Minh P

10 tháng 12 2019 02:28

bạn mở sgk hoa 8 sẽ biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết các chất sau đây thuộc hợp chất nào và viết công thức hóa học của các hợp chất đó: natri hidroxit, khí cacbonic, khí sunfurơ, sắt (III) oxit, muối ăn,axit clohidric, axit photphoric, kali cacbonat, canxi sunfat, nhôm hidroxit, natri photphat, sắt (III) hidroxit, natri hidrosunfat, canxi hidrocacbonat, natri đihidrophotphat, magie photphat, kẽm nitrat.

4

Được xác nhận