Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân H

22 tháng 11 2020 07:33

câu hỏi

moik sự vận động đều phát triển đúng hay sai


6

1


Luy T

09 tháng 12 2020 13:03

sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phương pháp luận biện chứng là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc , tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng . Đúng hay sai ? Giải thích và cho 02 ví dụ minh họa .

5

Lihat jawaban (1)