Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

02 tháng 1 2020 13:24

câu hỏi

moi quyen vo co 48 trang. Hoi 25 quyen vo cung loai co tat ca bao nhieu trang?


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:33

25 quyển vở có số trang là: 48 × 25 = 1200 (quyển) Đáp số: 1200 quyển vở

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hình thoi có tổng độ dài hai đường bằng là 64 cm,trong đó tỉ số hai đường chéo là 3/5.tính diện tích hình thoi đó.

3

Lihat jawaban (3)