Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

15 tháng 10 2022 14:56

câu hỏi

Modern conditions such as diabetes and alcohol abuse has caused life ... to fall in some countries. expectancy expectation prediction forecast

Modern conditions such as diabetes and alcohol abuse has caused life ... to fall in some countries.

expectancy                expectation                  prediction                 forecast


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 14:58

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn expectancy</p><p>life expectancy: tuổi thọ</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

Chọn expectancy

life expectancy: tuổi thọ

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Staying at home would be better than going out tonight. (’d rather)

14

Được xác nhận