Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen H

06 tháng 11 2019 13:26

câu hỏi

mo phan sinh la là nam đau


1

1


Thạch N

20 tháng 11 2019 13:05

mô phân sinh nằm ở ngọn cây, cành cây và rễ cây.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thân cây to ra do đâu

1

Lihat jawaban (6)