Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

17 tháng 10 2020 13:07

câu hỏi

mn ơi chương trình english của mình khác với trong đây h phải làm sao vậy mn.


8

1


X. Quynh

22 tháng 1 2021 04:29

Hi bạn! Kiến Guru sẽ trả lời câu hỏi trên giúp bạn nhé. Kiến Guru chủ yếu tập trung vào outcome-based nghĩa là theo chuẩn đầu ra chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào giáo trình nào cả. Khi các bạn hoàn thành chương trình học ở Kiến, các bạn đã được trang bị đầy đủ và thậm chí là hơn các kiến thức ở mỗi cấp để đi thi. Hy vọng bạn sẽ tin tưởng và gắn bó cùng Kiến Guru trong tương lai.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

64

Được xác nhận