Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi K

06 tháng 10 2022 13:29

câu hỏi

mn giúp mik với

alt

9

2


Mfkdjwadskdasj M

06 tháng 10 2022 14:24

<p>215 giây = 3' 35 giây</p><p>&nbsp;</p>

215 giây = 3' 35 giây

 

Hà N

08 tháng 10 2022 08:44

<p>215 giây = 3 phút 35 giây</p><p>Ý C. Vì 1 phút có 60 giây, lấy 60x3=180 giây+35 giây=215 giây</p>

215 giây = 3 phút 35 giây

Ý C. Vì 1 phút có 60 giây, lấy 60x3=180 giây+35 giây=215 giây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8296+1435=?

4

Lihat jawaban (1)