Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng L

06 tháng 12 2022 08:42

câu hỏi

MN giúp mình câu 3 câu 4 với ạ😊

MN giúp mình câu 3 câu 4 với ạ😊

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 12 2022 14:35

Được xác nhận

Chào em, Ở câu 3, mình sẽ ghép 2 câu đơn lại với nhau để thành 1 câu hoàn chỉnh: -> The students are very excited to learn how to recycle waste paper. Ở câu 4, đề yêu cầu mình chia thì cho động từ có sẵn, vì có từ "last night" cho nên ta sẽ dùng thì quá khứ đơn: -> She practiced her piano lesson at 7 o'clock last night. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận