Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenhavy N

16 tháng 10 2022 03:23

câu hỏi

mn giúp em với nhanh ạ

mn giúp em với nhanh ạ

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 04:15

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenhavy N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1 phần hình học</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>a) Diện tích mảnh vườn là: 16.10=160 (m<sup>2</sup>)</p><p>b) Tiểu cảnh hình thoi có độ dài hai đường chéo là 10m và 16m nên diện tích của tiểu cảnh là: 1/2.16.10=80 (m<sup>2</sup>)</p><p>Diện tích phần vườn còn lại là: 160–80=80 (m<sup>2</sup>)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenhavy N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 1 phần hình học

Câu trả lời chi tiết như sau: 

a) Diện tích mảnh vườn là: 16.10=160 (m2)

b) Tiểu cảnh hình thoi có độ dài hai đường chéo là 10m và 16m nên diện tích của tiểu cảnh là: 1/2.16.10=80 (m2)

Diện tích phần vườn còn lại là: 160–80=80 (m2)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 1/4x^(2)−4x+1 8/8x^(3)−27 2/3x^(3)−6xy+3 9/4x^(2)−5x 3/ 9x^(2)−1 10/3x^(3)−3x^(2)+xy−y 4/ x^(2)+4xy+4y^(2) 11/1−x^(2)−2xy−y^(2) 5/x^(2)+6x+9−9y^(2) 12/3(x−y)+5x(y−x) 6/5x^(2)−11x^(3) 13/ 6x(x+2)−12(x+2) 7/3x^(3)−6x^(2)+3x 14/7x^(3)−7x

4

Được xác nhận