Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

09 tháng 4 2020 03:10

câu hỏi

Minh hứa với bố mẹ Quang và cô giáo chủ nhiệm là sẽ giúp đỡ Quang học tiến bộ. Vì thế những bài tập nào mà Quang ko làm được thì Minh đều làm hộ và đưa cho Quang chép Hỏi như vậy thì có đúng theo lời hứa của Minh đối với thầy cô giáo và bố mẹ của Quang ko. Vì sao?


0

1


Trần T

09 tháng 4 2020 13:54

chưa vì mình phải giải thich cho bạn để bạn hiểu rõ hơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tài sản nhà nước gồm những gì

9

Lihat jawaban (1)