Square root
VBT
Calculator
magnet

Thi P

26 tháng 10 2022 12:15

câu hỏi

mik mũ 3 hai vế thì được x=x^3 vậy nên làm gì tiếp theo hả mn

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thi P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương căn bậc hai</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p><sup>&nbsp; &nbsp; &nbsp;3</sup>√x=x</p><p>⇔x=x<sup>3</sup></p><p>⇔x<sup>3</sup>–x=0</p><p>⇔x(x<sup>2</sup>–1)=0</p><p>⇔x(x–1)(x+1)=0</p><p>⇔x=0 hoặc x–1=0 hoặc x+1=0</p><p>⇔x=0 hoặc x=1 hoặc x=–1</p><p>Vậy x=0 hoặc x=1 hoặc x=–1</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thi P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương căn bậc hai

Câu trả lời chi tiết như sau:

     3√x=x

⇔x=x3

⇔x3–x=0

⇔x(x2–1)=0

⇔x(x–1)(x+1)=0

⇔x=0 hoặc x–1=0 hoặc x+1=0

⇔x=0 hoặc x=1 hoặc x=–1

Vậy x=0 hoặc x=1 hoặc x=–1

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)