Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyên Đ

14 tháng 6 2020 06:53

câu hỏi

Mik ko Hiểu thế nào là mạch điện song song,nối tiếp


4

1


Nguyễn C

08 tháng 7 2020 11:30

Mạch điện song song là mạch mà các dụng cụ điện được mắc song song với nhau. Hai dụng cụ điện được gọi là mắc song song khi chúng có hai đầu nối chung. Còn mạch nối tiếp là mạch mà các dụng cụ điện được mắc nối tiếp với nhau nha bạn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một bến xe A, bến xe B và 1 con đường. Trình bày vị trí để A có thể qua C thẳng tới B(thẳng hết 3 diểm) sao cho ngắn nhất có thể

1

Lihat jawaban (1)