Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 12 2022 06:03

câu hỏi

mik đang cần gấp

mik đang cần gấp

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 11:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Nguyễn T</strong>,&nbsp;<br>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn T
 

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)