Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:19

câu hỏi

Michael (have).. Bài tập 3: Hãy đổi các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn với thì hiện tại đơn They listen to English every day. =>


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 05:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Anh 6</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>(-) They don't listen to English everyday.</p><p>(?) Do they listen to English every day?</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh 6

Bài giải chi tiết:

(-) They don't listen to English everyday.

(?) Do they listen to English every day?

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thì htđ là gì

0

Lihat jawaban (1)