Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

13 tháng 1 2020 11:49

câu hỏi

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m . Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng . Tính diện tích của thành giếng đó.


0

1


Thu N

14 tháng 1 2020 14:30

Bán kính của thành giếng là: 0,7+0,3=1(m) Diện tích của thành giếng là: 1*3,14=3,14(m2)(*là nhân nha) Đáp số: 3,14m2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)