Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái L

04 tháng 2 2020 01:02

câu hỏi

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0.7 m . Người ta xây thành giếng rộng 0.3 m bao quanh miệng giếng .Tính diện tích của thành giếng đó. Mong cô chú giải đáp giúp con


0

1


Su S

04 tháng 2 2020 02:25

để mình giải cho nha đầu tiên ta đi tìm bán kính của giếng và thành giếng là : ta lấy 0.7+ 0.3,sau đó ta đi tìm diện tích hình tròn lớn là rồi ta đi tìm diện tích miệng giếng là : ta lấy 0.7 × 0.7 : 2 . rồi ta lấy diện tích hình tròn lớn trừ đi kết quả trên để tìm diện tích thành giếng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)