Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh Đ

27 tháng 1 2023 05:11

câu hỏi

Miệng giếng nước là hình tròn có diện tích 2.0096m² . Người ta xây thành giếng bao quanh miệng giếng và có diện tích 2.512m². Hỏi thành giếng rộng bao nhiêu cm

Miệng giếng nước là hình tròn có diện tích 2.0096m² . Người ta xây thành giếng bao quanh miệng giếng và có diện tích 2.512m². Hỏi thành giếng rộng bao nhiêu cm


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

28 tháng 1 2023 11:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần diện tích&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>Diện tích thành giếng = Diện tích miệng giếng x Chiều cao thành giếng</p><p>=&gt; Chiều cao thành giếng = 2,512/2,0096 = 1,25m</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần diện tích 

Bài giải chi tiết:

Ta có:

Diện tích thành giếng = Diện tích miệng giếng x Chiều cao thành giếng

=> Chiều cao thành giếng = 2,512/2,0096 = 1,25m

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận