Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô T

27 tháng 12 2019 12:48

câu hỏi

miền đông bắc hoa kì sớm trở thành " cái nôi " của ngành công nghiệp nhờ . A.dầu mỏ phong phú B.giàu tài nguyên rừng C.đồng bằng rộng lớn D.giàu khoáng sản kim loại than


0

1


Ngọc T

07 tháng 1 2020 16:03

D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách nhận xét biểu đồ cột chồng , biểu đồ đường

11

Lihat jawaban (1)